top of page
Lyrblad recovery

Utbildning

Det krävs kunskap och insatts i rätt tid. "Fönstret" för att nå en person med ett beroende är ett kritiskt moment, "fönstret" kan stängas snabbt och sedan förbli stängt, vilket kan resultera i konsekvenser som annars kunnat undvikas

Utbildning & Föreläsning

40 års personlig erfarenhet av beroendesjukdomen kombinerat med den senaste forskningen och evidensbaserade metoder är det ni får del av. 

 

Oavsett vilken föreläsning eller utbildning som ni är i behov av är den gemensamt råda tråden att ni direkt ska kunna använda er av den nya kunskapen. 

 

Lyrblad Academy innehåller föreläsning och utbildning för vårdnadshavare, yrkesverksamma och arbetsgivare. 

Lyrblad recovery

Utbildning & föreläsning

Genom att ni utbildar er HR personal, chefer och/eller annan personal lär ni er att känna igen signaler som kan tyda på ett riskbruk och eller beroende. Då finns det goda möjligheter att kunna agera innan det gått för långt.

För yrkesverksamma erbjuder vi en bra grund eller mer djupgående kunskap för att du ska kunna utföra ditt arbete med rätt kvalitet med syfte/mål att på bästa sätt stötta/hjälpa din klient.

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Introduktion styrelse ledning

För styrelse/ledning. Att känna till och för att kunna ta strategisk beslut för er verksamheten.

Lyrblad recovery

Det nödvändiga samtalet För chefer

Det är inte en lätt uppgift men den är nödvändig och den är många gånger förlösande för alla parter.

Lyrblad recovery

Arbetssätt & arbetsrätt - För HR, Chef, fack

För personalkategorier som har ett  ansvar för att planera och införa styrelse/ledningens beslut.

7.png

Återfallsprevention för yrkesverksamma

Kunskap, verktyg och metoder för att du ska kunna stötta en klient.

Lyrblad recovery

Beroende på arbetsplatsen

Kunskapsinsats för era chefer och era medarbetare och fackliga företrädare

Lyrblad recovery

Beroende grund & fördjupning

För att du ska kunna hjälpa behöver du rätt kunskap.

"40 års personlig erfarenhet av beroendesjukdomen kombinerat med den senaste forskningen och evidensbaserade metoder
är det ni får del av".

Fredrik Lyrblad

Så här går det till:

Vi tar ett första helt förutsättningslöst samtal, där du/ni delger era behov/önskemål. (boka här)

Är du/ni lite osäkra på vilket behov som föreligger? Inga problem jag guidar er rätt. 

Utifrån dina/era behov upprättar jag ett förslag som ni tar ställning till.

NI väljer vilket alternativ som ni känner passar er bäst, vi sätter ett datum sedan är vi igång. 

bottom of page