top of page
Lyrblad recovery

Coaching & behandling

När det inte fungerar längre, när dina egna försök till lösning inte gör någon skillnad, för jag vet att du gjort ditt absolut yttersta för att hitta en lösning.

 

Att vara det stöd och hjälp som någon behöver, när de behöver det.

Det är det som är Lyrblad Recovery!

När det inte fungerar längre

När din relation till alkohol (el. annan substans/utlopp) inte fungerar längre, och du är i behov av en förändring, men inte vet hur? Eller om du försökt på egen hand, men har svårt att få till den förändring du önskar? Att genomföra denna förändring behöver du inte göra helt ensam!​

Är du företagsledare, chef, tjänsteman, politiker, offentlig person eller av annan anledning har ett behov av hög diskretion, eller av andra skäl vill erhålla stöd privat, då är L.R ett alternativ för dig.

Lyrblad recovery

Coaching och behandling

Det finns inte en lösning som passar alla. Vår coaching, våra program och vår behandling bygger på evidensbaserade metoder, med vad vi använder anpassas direkt till varje enskild klientens behov. 

Huvudsyftet är alltid att klientens mål ska nås. Min uppgift är att ta klienten dit på ett så tryggt och behagligt sätt som möjligt. 

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Samtalstöd/Coaching

För dig som vill veta mer, få stöd och rådgivning i din situation.

Lyrblad recovery

Motivationsprogram 2

I de fall det finns ett skadligt bruk som gränsar till beroende.

Lyrblad recovery

Kartläggning

I de fall det finns oklarheter genomförs en kartläggning i form av screening eller utredning.

Lyrblad recovery

Beroendebehandling

Vid ett konstaterat beroende erbjuds alltid en individuellt anpassad behandling.

Lyrblad recovery

Motivationsprogram 1

I de fall det finns en hög konsumtion som gränsar till skadligt bruk.

Lyrblad recovery

Återfallsprevention

Personligt stöd och verktyg för att upprätthålla avhållsamhet, att hitta en fungerade vardag.

“Efter flera år hos olika psykologer, fann jag till slut Fredrik. Det var i mötet och i samtalen med Fredrik som en läkning verkligen kund påbörjas"
 

En klients upplevelse

Så här går det till:

Vi tar ett första helt förutsättningslöst möte, där du delar med dig av din situation. (boka här)

Finns det oklarheter i exakt vad du behöver genomför vi en screening eller kartläggning.

Helt utifrån dina individuella behov erhåller du ett förslag på coaching, program eller behandling. 

Du väljer själv vilket alternativ som du känner passar dig bäst, sedan är vi igång.

bottom of page