top of page
Lyrblad recovery

Arbetsgivare

Rådgivning

Oavsett aktivitet inom beroendeområdet erhåller ni  den bästa lösningen där hänsyn tas till både er som arbetsgivare och era medarbetare. 

 

Branschen har en förmåga att "skrämma" upp beställare som ansvarar för arbetsmiljön vilket resulterar i större kostnader och ineffektiva processer. I detta finns två förlorare, ni som beställare och er medarbetaren som behöver hjälp. 

Konsekvenserna av beroende kan bli stora, men vi behöver inte krångla till genom att göra det svårare och dyrare genom omfattande processer som i sig inte löser grundproblematiken.

  • Vill ni vet mer om L.R on demand, boka ett digitalt möte med mig (boka här)

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Chefsstöd

Arbetsmiljön är en chefsfråga, men att förvänta sig att era chefer ska kunna agera inom ett svårnavigerat område med gott resultat är inte rimligt. 

Det krävs kunskap och insatts i rätt tid. "Fönstret" för att nå en person med ett beroende är ett kritiskt moment, "fönstret" kan stängas snabbt och sedan förbli stängt, vilket kan resultera i konsekvenser som annars kunnat undvikas. 

Era chefer behöver en grundläggande förståelse och ett telefonnummer att ringa vid behov.  DET skapar en möjlighet att agera i tid och undvika/minimera eventuella konsekvenser. 

  • Vill ni vet mer om L.R on demand, boka ett digitalt möte med mig (boka här)

Medarbetarstöd

Jag vet att era medarbetare väntar in i det längsta innan de eventuellt berättar om sin situation. I värsta fall dyker de upp påverkade på arbetsplatsen eller ännu värre i ett för er verksamheten viktigt sammanhang. 

​​

Genom L.R on demand ger ni era medarbetare en helt anonym möjlighet att ta hjälp. Medarbetare är generellt osäkra/rädda för vad som kommer hända om de berättar.

 

Att kunna göra detta på ett tryggt sätt där de också erhåller kunskap och betryggande fakta, ökar möjligheten att säkra situationen innan det gått för långt. 

  • Vill ni vet mer om L.R on demand, boka ett digitalt möte med mig (boka här)

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Rätt stöd

Tillgänglighet för att ta tag i en situation och per omgående påbörja en insats med från er sida minimal insatts, det är L.R on demand. 

 

Vi erbjuder tillgång till stöd för samtliga personalkategorier, allt från professionell rådgivning till chefsstöd, medarbetarstöd, utredning och individanpassade insatser/behandling.

 

Samtliga beställare och klienter har tillgång till L.R även mellan bokade samtal om det uppstår en situation där det finns behov av stöd eller vid risk för återfall.

  • Vill ni vet mer om L.R on demand, boka ett digitalt möte med mig (boka här)

Rätt kunskap

Nej ni behöver inte bli experter eller genomföra omfattande och dyra utbildningsinsatser, workshops etc. Vi förstår att detta är ett område som ni helst helt skulle vilja slippa hantera. 

Att kombinera kunskapshöjande aktiviteter med tillgång till L.R on demand (chefs- och medarbetarstöd) är därför både kostnadseffektiv och en lösning som reducerar konsekvenserna avsevärt. 

Vi erbjuder föreläsningsinsatser och utbildningar anpassade för samtliga personalkategorier.

  • Vill ni vet mer om L.R on demand, boka ett digitalt möte med mig (boka här)

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Rätt verktyg

40 års personlig erfarenhet av beroendesjukdomen kombinerat med evidensbaserade metoder det är det ni får tillgång till.

 

Verktyg kan inkludera olika strategier och åtgärder som syftar till att förebygga, identifiera och hantera konsekvenser relaterade till skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen.

 

Vi erbjuder er rätt verktyg för varje given situation. Krävs annan spcialistkompetens har vi tillgång till den i vårt breda nätverk.

  • Vill ni vet mer om L.R on demand, boka ett digitalt möte med mig (boka här)

bottom of page