top of page

            En dag fungerade det inte längre! Jag var känslomässigt helt slut, jag orkade inte mer, jag ville inte mer! Två alternativ kvarstod, ett var att be om hjälp, och det fungerade

Fredrik Lyrbld

Har du frågor eller själv är i behov av stöd, ring 070-59 177 80, eller lämna dina uppgifter i kontaktformuläret.

Fredrik Lyrblad

Att erkänna ett totalt nederlag, är knappats något någon vill uppleva. Att inse att jag har en kronisk sjukdom, att jag är beroende av alkohol, det var inget vackert uppvaknande!

I början var skulden och skammen över hur det kunde bli så här mycket påfrestande. Genom min egen behandling 2011 kom jag till insikt att jag hade en sjukdom, och jag var inte ensam. Det föddes ett hopp, att även jag kanske skulle kunna få hjälp, och det fick jag också.

 

Det finns inget botemedel idag, men det finns en lösning, Min oro, min ångest, min skuld och skam är borta idag. 

Om jag kunde hitta en villighet att skapa ett annat sätt att leva är jag övertygad om att andra med rätt stöd också kan det.

 

Under åren har jag fått privilegiet att på nära håll få uppleva flera uppvaknanden som lett till fantastiska tillfrisknanden, inte bara för individen utan hela individens omgivning. 

Fredrik Lyrblad, Recovery Specialist

Fredrik Lyrblad, Recovery Specialist

I tillfrisknade sedan 2011  Aktivt alkoholberoende 10 år  Riskbruk 15 år   LOB  |  Grovt rattfylleri

Min bakgrund

Född 1972 och uppväxt i de småländska skogarna och fostrad i den kända Gnosjöandan.

Gymnasieekonom i botten, men jag valde att arbeta inom tillverkningsindustrin ett antal år innan vidare studier inom total quality management, Ledning och organisation med fokus på verksamhetsutveckling.

 

Efter några år som anställd startade jag 2002 egen konsultverksamhet med inriktning på Interimt ledarskap med fokus på affärs-/verksamhetsutveckling. Under åren har jag fått förmånen att få arbete med flera kända organisationer, i roller som Fabrikschef, Produktionschef,

HR-Chef, Kvalitets & Miljöchef, Affärsområdeschef, Platschef mm

Året 2002 var också året som jag gick över från riskbruk till beroende. Så de första 9 åren som företagare utvecklade jag inte bara företaget, utan även ett alkoholberoende. Jag skötte dock alltid mina kunder och levererade resultat och erhöll fina referenser, hur är det ens möjligt?

Det går absolut utmärkt att ”leva” ett ”dubbelliv” med ett ”fungerande” yttre, med en fullständigt trasig insida. Det var dock en vansinnig resa tills det tog tvärstopp i augusti 2011.

Certifieringar
& Kunskaper

Styrkan och den mest användbara kunskapen är att jag gjort resan själv.

 

Men vi är alla olika, och därför har även formell utbildning införskaffats för att kunna möta andras specifika behov. 

Det absolut effektivaste sättet att kunna förstå, är att veta hur sjukdomen fungerar inifrån, den får du bara genom att själv ha gjort resan. Den känslomässiga kunskapen/erfarenheten går inte läsa sig till.

Kontakt
Cirkulärbiblioteket

>

Certifierad Recovery Coach

>

Certifierad Interventionist

>

Certifierad Trauma informed Recovery Coach

>

Trauma-modellen för beroendebehandling

>

ADDIS*  (alkohol- & drogdiagnosinstrument)

>

CRAFT* (Community Reinforcement Approach and Family Training) 

>

MI* (Motiverande samtal) 

>

ÅP* (Återfallsprevention)

>

12 - stegs behandling*

* Rekommenderade av socialstyrelsen

Certifieringa & Kunskaper
nätverk

Lyrblad Recovery har sitt säte i Göteborg men har hela Sverige som sitt upptagningsområde

>

Erbjuder både fysiska och digitala möten

>

Sekretess i all kontakt är en självklarhet

>

>

Tillgång till ett stort nätverk med specialister inom relevanta områden som  kan bli aktuella

Vart finns
Fredrik Lyrblad?

Jag bor och utgår ifrån Göteborg men tar mig an klienter från hela Sverige. Vi träffas centralt i Göteborg i mitt samtalsrum eller digitalt. 

Jag har också tillgång till ett stort nätverk av specialister inom området. Så finns speciella behov kan jag även adressera dessa.

Beroenderelaterade frågeställningar är något många helst inte pratar om. Det kan upplevas obekvämt och vi vet många gånger inte hur vi ska bemöta en person där det finns en misstanke eller ett uppenbart beroende. Jag både vågar

och vill prata om detta

Om Lyrblad Recovery

Willingness
is the key

Willingness is the key, är mitt ledord. Det genomsyrar allt jag gör och allt jag står för. Med rätt förutsättningar är ALLT möjligt.

 

1. Villig att våga... Genom att våga be om hjälp, att gå utanför sin trygghetszon ges möjlighet till en förändring.

2. Villig att tänka nytt... Har vi tillsammans kommit till en fas där vi vågar, har vi också öppnat möjligheten till att tänka nytt.

3. Villig att se förändringen... Ser vi de sidovinster som kan komma av en förändring, blir vi mer positiva till att också genomföra förändringen. 

4. Villig att förändra... Nu börjar vi agera på ett annat sätt, och det är då vi erhåller ett annat resultat än tidigare, och då börjar det sakta men säkert ske en hållbar förändring. 

Kontakt
nycklar

Mod att be om hjälp

>

Acceptera verkligheten som den är

>

Se möjligheter med ett "nytt" sätt

>

>

Börja att göra förändringar

>

Skapa nya rutiner och ett nytt sätt att leva 

>

Upprätthålla och förfina med hjälp av nyfunnen erfarenhet och tillgängliga "verktyg"

Willingness is the key
bottom of page