top of page
Lyrblad recovery

Utbildning

Introduktion styrelse/ledning

För beslutsfattare i ledande position. Omfattningen av beroende på våra arbetsplatser, vad behöver ni göra för att förebygga och vad krävs när det är ett faktum?

Exempel innehåll:

 • Omfattning och konsekvenser

 • Hur skydda vår verksamhet

 • Vad krävs av mig som arbetsgivare?

 • Checklista på beslut som behöver tas

Omfattning:

 • ​45 - 90 minuter beroende på önskemål. Fysiskt på plats eller digitalt. 

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Arbetssätt & arbetsrätt

För direkt ansvariga (HR, Chefer, Fackliga företrädare) 

Exempel innehåll:

 • Vad behöver vi ta ställning till?

 • Lagar och regler (rättsfall)

 • En modell för skadligt bruk/beroende

 • Checklista över områden som behöver adresseras

Omfattning:

 • ​Halvdag, Fysiskt på plats eller digitalt. 

Beroende på arbetsplatsen

Utbildningen finns i två varianter, en för chefer och en anpassad för era medarbetare. 

Exempel innehåll:

 • Vad är riskbruk, skadligt bruk och beroende?

 • Signaler att vara uppmärksam på

 • Skyldigheter och rättigheter

 • Hur och vad kan jag göra för att hjälpa?

Omfattning:

 • ​För chefer, halvdag, på plats eller digitalt​​​​​​

 • För medarbetare 2 timmar efter behov/önskemål

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Det nödvändiga samtalet

För chefer med personal och arbetsmiljöansvar. Med fördel utgår jag ifrån era policys och processer. Då erhåller era chefer en heltäckande utbildning. 

Exempel innehåll:

 • Vad gäller och vad krävs av mig som chef?

 • Hur och vilken dokumentation krävs?

 • Hur bemöta medarbetaren på bästa sätt?

 • Hur genomföra det nödvändiga samtalet?

 • Vad händer sedan?

Omfattning:

 • ​Halvdag, fysiskt på plats eller digitalt. 

Återfallsprevention för yrkesverksama

För yrkesverksamma som i sin roll önskar hjälpa själva eller utbilda de vårdnadshavare ni har kontakt med. 

Exempel innehåll:

 • Identifiera triggers som väcker begär efter alkohol, inklusive tankar, känslor och beteenden.

 • Hantera alkohol- och drogsug.

 • Hantera olösta problem som kan öka risken för återfall.

 • Hur tacka nej till alkohol (drogen).

 • Känna igen tidiga varningssignaler 

 • Skapa planer för oförutsedda och utmanande situationer.

 • Stärka socialt stöd som stödjer nykter- och drogfrihet.

 • Praktiska övningar för att öva färdigheterna 

Omfattning:

 • ​3 heldagar, fysiskt eller digitalt​​​​​​

 • Kursmaterial, övningsmaterial och material som kan användas för era klienter 

6.png
Lyrblad recovery

Beroende x2

Har du ett yrke där du möter klienter med skadligt bruk/beroende? Utbildningen ges i två varianter, grund och fördjupning, helt beroende på hur mycket kunskap du behöver. 

Exempel innehåll:

 • Vad är beroende?

 • Hjärnans belöningssystem

 • Insjuknande och tillfrisknade

 • Vad händer när vi slutar ta substanser?

 • Behandlingsalternativ

 • Hur bemöta på bästa sätt

Omfattning:

 • ​Halvdag, fysiskt på plats eller digitalt. 

bottom of page