top of page
Lyrblad recovery

Coaching & behandling

Samtalstöd/coaching

För dig som har frågor om din egen situation och vill veta mer eller söker stöd i en pågående förändringsresa.

Jag finns tillgängligt utifrån vad vi kommer överens om. Vi träffas fysiskt i centra Göteborg eller digitalt.

​​

Samtal kan bokas alla dagar i veckan samt kvällar

45, 60 eller 90 minuter per gång. 

 • Fyll i kontaktformuläret eller boka ett kostnadsfritt rådgivande digitalt samtal med mig (boka här)

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Screening/kartläggning

Finns en osäkerhet genomför vi en screening genom självskattning eller genom en ADDIS utredning.  

 

ADDIS träffsäkerhet tillsammans med djupgående kunskap och erfarenhet hos mig som intervjuaren ger en tydlig grund för att sedan upprätta en anpassad plan. ADDIS utgår ifrån ICD-10* och DSM-5* och är ett rekommenderat och evidensbaserat verktyg.

 • Screening inklusive uppföljning tar ca 1.5 timmar

 • ADDIS-intervju inklusive återkoppling ca 2.5 timmar

*Internationella diagnossystem

Motivationsprogram 1

Programmet är utformat för dig som har en hög konsumtion och/eller symtom som gränsar till skadligt bruk.

Din konsumtion oroar dig och påverkar din fysiska och/eller mentala hälsa. Du erhåller både teoretisk och praktiskt kunskap för att hitta en väg framåt som fungerar för dig. Under hela programmet erhåller du personligt löpande stöd i de ev. utmaningar och frågor du har. 

Omfattning

Programmet innehåller 8 sessioner under 3 månader med möjlighet till utökning.  

Övrigt

 • Fysiska och/eller digitala samtal.
 • Du har tillgång till mig även mellan bokade sessioner.

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Motivationsprogram 2

Programmet är utformat för dig som har ett definierat skadligt bruk med symtom som gränsar till ett beroende. 

Du har en stark oro och din konsumtionen ger dig direkta  konsekvenser. Du ser ett behov av en förändring, men vet inte exakt hur. Du erhåller kunskap om beroende, vi skapar en individuell plan helt baserat på dina behov och du erhåller personligt löpande stöd under hela programmet. 

​​Omfattning

Programmet innehåller 12 sessioner under 5 månader med möjlighet till utökning.

Övrigt

 • Fysiska och/eller digitala samtal.
 • Du har tillgång till mig även mellan bokade sessioner.

Beroendebehandling 3.6.3

L.R Beroendebehandling 3.6.3 är utformat för klienter där ett beroende konstaterats. 

Du har tappat kontrollen och behöver sluta helt. Du erhåller en primärbehandling med syfte att erhålla kunskap och insikt i beroendesjukdomen men framförallt personligt stöd då första tiden ofta är känslomässigt utmanade.

 

I efterkommande eftervård arbetar vi med upprätthållande av ditt tillfrisknande. Sista delen i behandlingen är en uppföljning där du erhåller personligt stöd i situationer som uppstår.

Omfattning

Behandlingen stäcker sig över 12 månader fördelat på nedanstående block. 

​​

 • Primärbehandling - 3 månader

 • Eftervårdsbehandling - 6 månader

 • Uppföljning - 3 månader

​​Övrigt

 • Fysiska och/eller digitala samtal.

 • Du har tillgång till mig även mellan bokade sessioner.

 • Eftervård och Uppföljning kan förändras i omfattning beroende på hur väl klienten svarar på behandlingen. 

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Återfallsprevention

Behandlingen ger dig kunskap och verktyg för att förebygga återfall. 

​​​​​​Exempel innehåll

 • Grundläggande kunskap om beroende

 • Känslor, tankar, beteenden

 • Kartläggning av risksituationer

 • Att hantera sug

 • Problemlösning

 • Tidiga varningssignaler och riskabla beslut

 • Nödplaner och oväntade händelser​

​Omfattning

Behandlingen innehåller 12 sessioner under 3-4 månader med möjlighet till påbyggnad av coaching.

​Övrigt

 • Du har tillgång till mig även mellan bokade sessioner.

 • Fysiska och/eller digitala samtal.

bottom of page