top of page
Lyrblad recovery

Anhörig

Rådgivning

Är du anhörig eller närstående till någon som är i riskzonen eller har ett utvecklat beroende? Är du i behov av kunskap och stöd i din situation?​

 

Att leva i en miljö där beroende är eller har varit en del av din vardag är påfrestande, och sätter djupa spår. Både när det pågår men också lång tid efteråt.

Att få kunskap om beroendesjukdomen och rätt stöd är ofta helt avgörande för att du skall återta kontrollen över ditt liv på dina villkor. 

 • Fyll i kontaktformuläret eller boka ett kostnadsfritt rådgivande digitalt möte med mig (boka här)

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Samtalstöd/coaching

För dig som har frågor om din egen situation och vill veta mer eller söker stöd i en pågående förändringsresa.

Jag finns tillgängligt utifrån vad vi kommer överens om. Vi träffas fysiskt i centra Göteborg eller digitalt.

​​

Möten kan bokas alla dagar i veckan samt kvällar

45, 60 eller 90 minuter per tillfälle. 

 • Fyll i kontaktformuläret eller boka ett kostnadsfritt rådgivande digitalt möte med mig (boka här)

CRAFT - kurs

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) Helt utformat för anhöriga till närstående med beroendeproblem. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.​​

Exempel innehåll:

 • Grundläggande kunskap om beroende

 • Förbättra ditt välmående(känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt)

 • Förbättra relationen inom familjen

 • Minska/eliminera den närståendes användning av alkohol/droger

 • Motivera den närstående att påbörja behandling

Omfattning:

Kursen innehåller 12 tillfällen under 3-4 månader. 

Övrigt:

 • Fysiska och/eller digitala samtal.

 • Du har tillgång till mig även mellan bokade sessioner.

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Medberoendeprogram

För dig som behöver enskilt stöd. I samtal och med nya "verktyg" kan vi förändra din livssituation. Fokus är på dina behov och din situation, vi utgår ifrån din sanning.

Exempel innehåll:

 • Grundläggande kunskap om beroende

 • Förbättra ditt välmående(känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt)

 • Stöd och verktyg för att du ska hantera och känna dig bekväm med dina känslor.

Omfattning:

Programmet innehåller 10 sessioner under 3-4 månader. 

Övrigt:

 • Fysiska och/eller digitala samtal.

 • Du har tillgång till mig även mellan bokade sessioner.

Familj- och parsamtal

Många gånger behöver båda parter och/eller hela familjen samtala och vara delaktiga i läkningsprocessen. Ett beroende påverkar ALLA involverade, utan stöd är det mycket svårt att hitta en gemensam plattform. ​

Exempel innehåll:

 • Grundläggande kunskap om beroende

 • Hur ett beroende påverkar relationen/familjen

 • Skapa förståelse för processen

 • Hitta gemensamma lösningar

 • Att mötas i den nya situationen

 • Att bygga en ny grund

Omfattning:

Rekommendationen är att vi träffas minst fem gånger. Då ges en bra möjlighet att lägga en bra grund.

Övrigt:

 • Ni har gemensamt tillgång till mig även mellan bokade sessioner.

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Intervention

Att någon behöver nå sin "botten" är absolut inte nödvändigt. Att stå bredvid och titta på när någon vi älskar blir sämre och sämre skapar enorm uppgivenhet. Det går att bryta ett destruktivt mönster. ​

En intervention går ut på just det, att bryta beteendemönstret. Genom att först se situationen för vad den verkligen är. Att förstå beroendet och de mönster som följer, och att med professionell hjälp hitta det bästa sättet för er familj att kärleksfullt bryta ner det.

Omfattning:

Ni erhåller kunskap om beroendesjukdomen. Med min hjälp planerar vi hur vi på bästa sätt ska få till en förändring. Målet är att den som är i behov av hjälp ska tacka ja till den hjälp som erbjuds. 

Övrigt:

 • Ni har tillgång till mig under hela processen.

bottom of page