top of page
Lyrblad recovery

Anhörig

Att vara anhörig är många gånger mycket påfrestande. Frustration, sorg, ilska, förtvivlan och total uppgivenhet är ofta förekommande känslouttryck. Så här behöver det inte vara oavsett vad din närstående väljer att göra, du kan bli fri.

Hjälp dig själv, det är oavsett en bra lösning

Den beroende är påverkad av substanser eller helt upptagen med sin aktivitet/process och de tillhörande dysfunktionella beteendena.

 

Detta sker samtidigt som familjen också börjar känna, tänka och agera annorlunda. Detta sker som en osynlig "dans" som över tid skapar smärta för alla involverade.​

Situation påverkar både det professionella och det privata livet, men i djupet av kaoset finns hoppet om förändring och kärleken som driver oss att fortsätta. Det är en resa som kräver mod, tålamod och en outsinlig källa av kärlek. Undrar du hur du ska orka?

2.png

Det finns en lösning

Att helt "försvinna" som individ i skuggan av någon som är sjuk, är inget som du valt. Intentionen har alltid varit att hjälpa och stötta men under denna process har du själv blivit orkeslös och i många fall själv sjuk. 

Det finns en lösning även för dig, det absolut bästa du kan göra är att ta hand om dig själv, det är även på det sättet du om möjlig också kan vara till hjälp för den som är sjuk i ett beroende.

5.png
Lyrblad recovery

Rådgivning

I en trygg miljö får du svar på dina frågor och råd på vad du kan göra för dig själv och din närstående.

Lyrblad recovery

Medberoendeprogram

För anhöriga som själva blivit "sjuka". Du erhåller stöd och verktyg för att du ska läka.

Lyrblad recovery

Samtalstöd/Coaching

För dig som behöver stöd och stöttning under en period för att återfå kontroll och måendet.

Lyrblad recovery

Familj- och parsamtal

Ofta behöver både partner och/eller hela familjen vara delaktiga för skapa en läkning.

Lyrblad recovery

CRAFT

Är du förälder och har ett barn som dricker/tar droger?  

Lyrblad recovery

Intervention

Tillsammans skapar vi en plan med mål att er anhörige ska bli villig att ta emot behandling.

“Genom sin fullkomliga närvaro, autenticitet och djupa förståelse blir mötet med Fredrik en upplevelse som berör på riktigt"
 

En klients upplevelse

Så här går det till:

Vi tar ett första helt förutsättningslöst möte, där du får dela med dig av din situation. (boka här)

Finns det oklarheter i exakt vad du behöver genomför vi en screening eller kartläggning.

Helt utifrån dina individuella behov erhåller du ett förslag på coaching, program eller behandling. 

Du väljer själv vilket alternativ som du känner passar dig bäst, sedan är vi igång.

bottom of page