top of page
Lyrblad recovery

Recovery Specialist
inom skadligt bruk
och beroende

"Att vara det stöd som behövs, när det behövs -det är Lyrblad Recovery"

-Fredrik Lyrblad

Det finns en lösning!

Lyrblad Recovery är en privat aktör specialiserad inom skadligt bruk och beroende med ett tjänsteutbud anpassat för privatpersoner och arbetsgivare. Skadligt bruk/beroende smyger sig på och upptäcks ofta för sent. Detta leder till onödigt lidande och påfrestande konsekvenser.  Med tillgång till rätt stöd, rätt kunskap och rätt verktyg kan dessa minimeras.

Du får det du behöver

Det absolut effektivaste sättet att kunna hjälpa, är att veta hur sjukdomen fungerar inifrån, den erfarenheten får vi bara genom att själva ha gjort resan. Fredrik Lyrblad, grundare och ägare tog sig själv ur en destruktivt beroende som varade i 25 år.

Som klient eller arbetsgivare får du alltid det du behöver, men oftast mycket mer!

Lyrblad recovery
Lyrblad recovery

Coaching & behandling

Privat coaching och behandling baserat på dina behov. Fysiska eller digitala sessioner oavsett veckodag, allt för att passa din vardag.

Lyrblad recovery

Arbetsgivare

För arbetsgivare erbjuder vi en helhetslösning genom koncept, Addiction Management

- Rätt stöd -Rätt kunskap -Rätt verktyg.

Lyrblad recovery

Anhörig

Att leva med någon eller ha levt nära någon med ett beroende sätter djupa spår. Vill du finna din väg tillbaka eller på bästa sätt hjälpa någon som är viktig för dig?

Lyrblad recovery

Utbildning

Att öka förståelsen inom beroendeområdet är viktigt för att kunna förebygga, identifiera och agera på ett sätt som ger resultat. Vi ger er den kunskapen.

Har du frågor eller själv är i behov av stöd, ring 070-59 177 80, eller lämna dina uppgifter i kontaktformuläret.

Varför Lyrblad Recovery?

  • Konsekvenser av beroende är förödande och kan kräva omedelbar åtgärd, därför är vi tillgängliga alla dagar i veckan hela året.

 

  • Vi kan och vet hur skadligt bruk/beroende fungerar, vilket ger oss en möjlighet att erbjuda insatser som är effektiva för dig som klient och kostnadseffektiva för dig som är arbetsgivaren.

​​

  • Med vår expertis och vårt engagemang säkerställer vi att ni erhåller det stöd ni behöver i varje given situation. Aldrig mindre, men väldigt ofta mer!

bottom of page