top of page
Modern Bridge

lyrblad recovery

addiction is a disease - there is a solution

Har du frågor eller själv är i behov av stöd, ring 070-59 177 80, eller tryck på kontakt och lämna dina uppgifter.

Vad gör vi

För privatpersoner

När din relation till alkohol inte fungerar längre, och du är i behov av en förändring, men inte vet hur? Eller om du försökt på egen hand, men har svårt att få till den förändring du önskar? Du behöver inte göra detta helt själv! 

 

Är du företagsledare, chef, politiker, offentlig person eller av annan anledning har ett behov av hög diskretion, då är lyrblad recovery ett alternativ för dig. Du slipper offentliga väntrum eller delta i gruppmöten om det inte känns rätt för dig.

 

Vi tror inte på en modell för alla, vi utgår ifrån och möter dig exakt där du befinner dig. Utifrån detta upprättar vi en gemensam plan utifrån dina behov för att nå ditt mål.

Interiördesign
upptagen Conference

För arbetsgivare

För er som arbetsgivare erbjuder lyrblad recovery tjänster inom utbildning, rådgivning samt individuella samtal för den medarbetare som är i behov av stöd.

 

Att arbeta förebyggande och upprätta processer för att hantera riskbruk och beroende vinner både ni som arbetsgivare på, samtidigt

som liv kan räddas.

 

Uppskattningsvis återfinns 90% av de individer som har ett riskbruk eller ett utvecklat

beroende i arbetslivet.

Om

Lyrblad recovery erbjuder tjänster inom  beroendeområdet så som, utbildning, processer/verktyg, rådgivning samt
individuella samtal/coaching.

Kontakt
bottom of page