top of page
Modern Bridge

lyrblad recovery

addiction is a disease - there is a solution

Har du frågor eller själv är i behov av stöd, ring 070-59 177 80, eller lämna dina uppgifter i kontaktformuläret.

Vad gör vi

För privatpersoner

När din relation till alkohol inte fungerar längre, och du är i behov av en förändring, men inte vet hur? Eller om du försökt på egen hand, men har svårt att få till den förändring du önskar? Du behöver inte göra detta helt själv! 

 

Är du företagsledare, chef, politiker, offentlig person eller av annan anledning har ett behov av hög diskretion, då är lyrblad recovery ett alternativ för dig. Du slipper offentliga väntrum eller delta i gruppmöten om det inte känns rätt för dig.

 

Vi tror inte på en modell för alla, vi utgår ifrån och möter dig exakt där du befinner dig. Utifrån detta upprättar vi en gemensam plan utifrån dina behov för att nå ditt mål.

Interiördesign
upptagen Conference

För arbetsgivare

För er som arbetsgivare erbjuder L.R professionell rådgivning, stöd vid implementering av förebyggande arbete, screening/utredning och individanpassade insatser/ beroendebehandling.

 

Skadligt bruk/beroende smyger sig på och upptäcks ofta för sent. Detta leder till onödigt krävande och kostsamma konsekvenser som kunde ha

undvikits/ minimerats med tillgång till

rätt kunskap, rätt verktyg och rätt stöd..

 

Uppskattningsvis återfinns 90% av de individer som har ett skadligt bruk/beroende i arbetslivet.

Om

Lyrblad Recovery är en privat aktör specialiserad inom skadligt bruk och beroende med ett tjänsteutbud anpassat för arbetsgivare och privatpersoner. L.R ägs och drivs av Fredrik Lyrblad

Kontakt
bottom of page