top of page
Image by Marcos Paulo Prado

Trauma och beroende

Trauma har stor inverkan

Trauma är inte en sjukdom, det är kroppen och hjärnans respons på en eller flera upprepade händelser. 

De flesta har hört talas om trauma och vad det innebär, tyvärr har många en felaktig bild av trauma. Trauma kan uppstå efter en svår händelse och skapa PTSD. Men trauma uppstår även om en individ utsätts för "mindre" händelser under lång tid. 

Trauma och beroende går ofta hand i hand. Där det finns trauma finns skäl för att "lindra" sina känslor. (se även Beroendets faser)

Trauma är inte händelsen i sig

Trauma är inte själva händelsen i sig utan en persons respons på händelsen. Responsen kan involvera rädsla, skräck, hjälplöshet, stress, chock. Den stora skillnaden är att om individen upplever en viss kontroll i situationen, leder det oftast inte till trauma eller om händelsen i sig hanteras inom kort tid efter själva händelsen. 

Alla har spår av trauma

De allra flesta människor har spår av trauma. De flesta hittar sätt att hantera detta vilket då gör att det inte får någon större effekt på deras livskvalitet, men så finns det trauma som går djupare och kan vara mycket känslomässigt smärtsamt. 

Det är dock ändå viktigt att poängtera att obehandlad trauma ändå kan stå i vägen för vår livskvalitet, dvs om vi hanterar den kan våra liv bli än mer glädjefyllda. 

Trauma genom generationer

Trauma genom generationer kan ske ganska obemärkt då det ofta handlar om subtila beteendemönster hos exempelvis en förälder. Obearbetad trauma kan därför överföras till synes obemärkt från generation till generation. (se även Familjen)

Trauma är inte bara enskilda traumatiska händelser

Stort T och litet t

Inom psykologin pratar man om större trauman som stora T och mindre trauman som lilla t. Detta kan ge en felaktig bild dvs att stora T är det som skapar trauman som behöver adresseras, medan mindre trauman, lilla t inte har samma påverkan. Detta är en felaktig bild, många små t under lång tid, inte minst en individs barndom kan tillsammans skapa svåra trauman.

Större trauman T

Inom denna grupp finns de händelser som de allra flesta invrider skulle uppleva som mycket skrämmande. Här är några exempel. 

 • Sexuella eller fysiska övergrepp

 • Våldtäkt

 • Utsatt för brott av olika slag

 • Fångenskap, krig

 • Olyckor

 • Förluster av olika slag

"Mindre" trauman t

Inom denna grupp har vi de mer subtila men ofta kroniska och betydligt mer vanliga trauman. De är så vanliga att vi många gånger tror att de inte i sig kan skapa trauman

 • Blir övergiven (föräldrar/partner)

 • Förluster av olika slag

 • Hård och orättvis kritik

 • Avvisande

 • Mobbning

 • Bli skammad

 • Bli ignorerar

 • Olika typer av svek

 • Manipulation av någon närstående

 • Bli avvisad känslomässigt 

Speciellt sårbara att utveckla trauman är barn/tonåringar. Detta då det är under denna period en individ bygger sin "egen" person. Finns då inte tillgång till föräldrar som ser oss, hör oss, bekräftar oss, så skapas istället olika överlevnadsstrategier, dessa följer tyvärr individen upp i vuxen ålder. 

Sluta skuldbelägga den som är sjuk!

Vi måste sluta moralisera, skuldbelägga, kontrollera de personen som har sjukdomen och istället börja skapa möjligheter för den som lider.  Genom att kunna se signaler, och i ett tidig skede tillhandahålla hjälp att välja rätt insatser, är avgörande.  

bottom of page