top of page
Modern Bridge

            Jag vet hur det känns när det är helt svart, och vägen framåt är svår att se, men den finns där.  Med din önskan och min kunskap hittar vi en lösning som fungerar för dig!

Hjälp mig hjälpa

Har du frågor eller själv är i behov av stöd, ring 070-59 177 80, eller tryck på kontakt och lämna dina uppgifter.

Hjälp mig hjälpa

När det inte fungerar längre, när dina/era egna försök till lösning inte gör någon skillnad, för jag vet att du/ni gjort ert absolut yttersta för att hitta en lösning.

Det är i princip mer en regel än ett undantag, att de som är i behov av hjälp inte söker hjälp. Ofta är skam och skuld en bidragande faktor samt att många inte vet vart hjälpen finns att få.

Beroende är en sjukdom som över tid skapar skuld och skamkänslor, så detta är en naturlig del i situationen. Låt mig hjälpa dig som vill utforska vilka möjligheter som finns, helt utifrån din/er situation.

Jag tar mig an enskilda klienter, par och vi involverar även hela familjen i vårt gemensamma arbete att hitta en livssituation som är hållbar över tid. Är du anhörig eller vän finns jag även tillgänglig för dig.

Fredrik Lyrblad, Recovery Specialist

Fredrik Lyrblad, Recovery Specialist

Senior Man

>

Vi utgår ifrån dig precis där du befinner dig

>

Vi skapa tillsammans nya möjligheter

>

Vi arbetar med viljan och fördelarna med en förändring

>

Vi arbetar med hur vi skapar nya sätt att bemöta vardagen utan riskbruk/beroende

>

Vi arbetar med triggers, för att hitta nya sätt för att bibehålla ett stabilt tillfrisknande

Ditt mål
Mitt fokus

Ser du en koppling mellan din användning av alkohol, droger, läkemedel eller annat utlopp/beroende och de konsekvenser det ger? Önskar du dra ner eller sluta helt, men lyckas inte på egen hand?

Det ofta helt avgörande för att få till en förändring som fungerar över tid, är att ta det första steget,

att be om hjälp!  

Vi tar ett första samtal helt förutsättningslöst där du får möjligheter att dela med dig av din

situation och vad du önskar.

 

Du får svar på frågor och jag delger dig information om riskbruk, riskbeteenden och beroende. Helt utifrån din situation skräddarsyr vi sedan

en gemensam plan.

Ditt mål - Mitt fokus

Recovery
Coach

Har du varit på avgiftning eller på behandlingshem och ska tillbaka till vardagen? Försöker du sluta på egen hand, eller har du slutat men behöver stöd i ditt tillfriskande? Det kan upplevas som en svår uppgift, men du behöver inte göra detta ensam.

Att du erhåller rätt stöd är många gånger helt avgörande för en bra återhämtning eller för att bibehålla din nya livsstil. Med mig som Recovery Coach har du tillgång till det stöd som

just du är i behov av, när du är i behov av det. 

Andra delar som är av vikt under återhämtningsfasen är en bra kost och fysisk aktivitet. Jag hjälper dig även att skapa dessa förutsättningar efter dina önskemål och behov.

>

Ditt personliga stöd vid återgång till vardagen

>

Finns tillgänglig efter dina önskemål

>

Ger dig kunskap om bereondesjukdomen

>

Tillsammans identifierar och skapar vi en plan just för dig

>

Stödjer och motiverar dig att följa din plan, för att du ska nå dina mål

>

Arbetar aktivt tillsammans för att förebygga återfall

Recovery Coach
Stödgrupp

>

Vi utgår från situationen som den är

>

Familjen involveras i processen 

>

Bryta beteendemönstret

>

Bryta förnekelsen

>

Erbjuder en fungerade lösning

>

Uppföljning och stödåtgärder för både klienten och familjen

Intervention

Att nå sin personliga "botten" är absolut inte nödvändigt! Det går att bryta ett destruktivt mönster i förtid. 

En intervention går ut på just det, att bryta beteendemönstret! Genom att först se situationen för vad den verkligen är, att förstå beroendet och de mönster som följer, och att med professionell hjälp hitta det bästa sättet för en familj att

tillsammans bryta ner det.

 

Det ges ingen möjlighet för den beroende att manipulera ”en-mot-en” utan alla har stöd av varandra. Att ingjuta hopp, att få förståelse för processen och att alla hjälps åt. Allt för att

den som är i behov av hjälp ska tacka ja till

den hjälp som erbjuds. 

Intervention

Anhörig
& Närstående

Är du anhörig eller närstående till någon som är i riskzonen eller har ett utvecklat beroende? Är du i behov av kunskap och stöd i din situation?

Att vara anhörig, närstående eller om du tidigare levt i en miljö där riskbruk och eller beroende varit en del av din vardag? Det är ofta mycket påfrestande

och kan sätta djupa spår. Både när det pågår men

också lång tid efteråt.

 

Att få kunskap om beroendesjukdomen och rätt stöd kan många gånger vara avgörande för att du skall återta kommandot för ditt liv på dina villkor. 

unga familjen

>

Styrs ditt liv av omständigheter du  upplever att du inte kan styra över?

>

Upplever du att du lever ett liv som du inte valt själv?

>

Känner du en uppgivenhet och frustration över att inget förändras?

>

Söker du förståelse för vad det är som händer?

>

Går du med en ständig oro och katastroftankar?

Anhörig & Närstående
romantiska par

>

Kunskap om beroendesjukdomen

>

Hur påverkar situationen er relation? 

>

Skapa förståelse för procssen

>

Hitta gemensamma lösningar

>

Att mötas i den nya situationen

>

Att bygga en ny grund

Parsamtal

Många gånger behöver båda parter eller hela familjen samtala och vara delaktiga i processen.

Båda parter eller hela familjen påverkas av beroendet och de beteenden som följer i ett riskbruk och eller beroende.

 

Individen som arbetar med sitt riskbruk-/beroende behöver sitt individuella stöd, men även de i personens omgivning är i behov av stöd, allt för att kunna mötas på det absolut bästa sättet för att bli en fungerade enhet igen.

 

Grunden är att skapa en gemensam förståelse för vad som är vad och hur ni tillsammans tar er vidare på ett sätt som fungerar för er relation/familj.

Parsamtal

Kontakta mig, så berättar jag mer om vilken hjälp som finns just för dig, varmt välkommen!

bottom of page