top of page
Image by Marcos Paulo Prado

Från bruk till beroende

Från bruk till beroende

Definitioner som alkohol- drog- tablett- eller spelmissbruk används i dagligt tal, men vad är det vi egentligen menar?

Vi väljer att undvika begreppet missbruk och använder istället begreppet beroende, eftersom missbruk är jämförelsevis dåligt definierat och socialt stigmatiserat.

 

För begrepp så som bruk, riskbruk, skadligt bruk och beroende finns det däremot klara kriterier och verktyg för upptäckt och diagnos, se nedan.

 

Definitionerna nedan omfattar både substans och processberoende då det inte finns några skillnader mellan dessa ur ett rent insjuknandeförlopp. Dock ger givetvis olika substanser och processer olika typer av både psykiska och fysiska konsekvenser.

Alla individer är olika och det är svårt för den enskilda individen att göra en korrekt självskattning om vart de befinner sig. 

Detta gör att det tyvärr ofta går för långt innan omgivningen eller individen själv uppfattar att situationen börjar bli alvarlig. 

En annan viktig aspekt är att beroende smyger sig på sakta samtidigt som förnekelsen inför individens beteende tilltar. Denna förnekelse är en direkt del av beroendepersonligheten och ingen individen själv "styr" över. 

En person kan vara övertygad om att det går att sluta när som helst, tills den dagen de upptäcker att de inte kan sluta.

Var gränsen går är helt individuellt.

1. Bruk

En person som använder en substans eller involverar sig i en aktivitet utan att att det leder till negativa konsekvenser, varken psykiska, sociala eller fysiska.

En person som hanterar alkohol på ett socialt accepterat sätt, eller tar receptbelagd medicin enligt läkarens ordination. Eller en person som spelar för att det är kul. eller shoppar utifrån faktiska behov.

2. Riskbruk

En person som använder utöver det som kan ses som bruk eller normal konsumtion. Ett riskbruk över en längre period kan öka risken för negativa effekter.

Exempelvis hamnar i situationer som de inte skulle göra om de hade ett "bruk", hamnar i dispyter, bråk, dagen efter ångest, skadar sig, sömnproblem, magproblem, högt blodtryck, magproblem. oro och ångest. 

3. Skadligt bruk/beteende

En person som använde eller involverar sig i aktiviteten på ett sätt som leder till upprepade negativa konsekvenser, men fortsätter dock detta.

Psykiska och eller fysiska besvär bli uppenbara.

Personen har vanligen störningar i sina sociala relationer, familj, vänner jobb, ekonomi etc.

4. Beroende

En person som är både mentalt och eller fysiskt beroende av sin substans/aktivitet.

Personen kan inte utan någon form av hjälp sluta använda eller involvera sig i processen, även om de själva vill det. Deras egenvilja är i princip helt obefintlig.

Uppenbara konsekvenser börjar avlösa varandra,

Sjukdomen smyger sig sakta men säkert på

Beroendesjukdomar är inte som andra sjukdomar, att vi en dag känner lite symtom och sedan blir vi sjuka. Från "normalt" bruk tills dess att beroendet är ett faktum, kan ta många år.

Under denna tiden normaliseras olika beteenden sakta sakta, den beroende

märker ofta inte ens själv förändringen.

bottom of page