top of page
Image by Marcos Paulo Prado

Familjen

Familjen och beroende

Beroendet tillhör inte bara den som är beroende, det ingår i och förändrar hela familjen. 

Den beroende är påverkad av substanser eller helt upptagen med sin aktivitet/process och de tillhörande dysfunktionella beteendena. Detta sker samtidigt som familjen också börjar känna, tänka och agera annorlunda. Detta sker som en osynlig "dans" som över tid skapar smärta för alla involverade.

Flera av de olika beteenden som den beroende har, så som att inte ta ansvar, ljuger, skyller på andra, lever ett dubbelliv etc. är också beteenden som familjen börjar utöva.

 

Det visar sig genom olika typer av förnekande, förminskande, ser åt andra hållet, ljuger om hur det egentligen ligger till. 

Familjen börjar ofta till och med ursäkta den beroendes beteenden, genom att täcka upp, ta hand om. Detta  bidrar direkt till att den beroende kan fortsätta i sitt insjuknande. 

Förnekelsen blir över tid familjens egen "aktivitet" som direkt efterliknar ett processberoende. (se även Beroende vad är det?) Detta tar sig ofta uttrycket i tystnad. Denna tystnad innebär att familjen slutar prata ärligt om vad som faktiskt pågår. Denna tystnad, förnekelse är över tid direkt skadlig för alla i familjen. Familjen själva uppfattar att de är lojala och stöttande när de egentligen är en direkt del av det dysfunktionella.

I det korta perspektivet fungerar förnekelsen genom tystnad effektivt för att linda smärtan, men i det långa loppet är det i det tysta som beroendet och medberoendet växer till ohanterliga proportioner. 

När förnekelsen bryts är tyvärr ofta familjen redan splitrad

Det går inte över tid att dölja ett beroende, vid något tillfälle så spricker bubblan och förnekelsen är inte längre hållbar. Tyvärr så är familjen ofta redan splittrad och möjligheten att reparera skadan inte längre möjlig. Därför är det så viktigt att någon i familjen tar tag i detta för familjens skull eller för att rädda sig själv, att ge sig själv möjlighet att leva ett fungerande liv.

bottom of page