top of page
Image by Marcos Paulo Prado

Beroende vad är det? 

Om beroende

Beroende kan delas upp i två olika grupper, substansberoende och processberoende.

Substansberoende innebär att individen på ett tvångsmässigt sätt använder en specifik substans. Exempelvis alkohol, olika opiater, läkemedel, nikotin. 

 

Användandet på ett tvångsmässigt sätt leder till förändringar i hjärnan som är direkt orsakat av intaget av de olika substanserna. 

Processberoende leder till liknande förändringar i hjärnan men utan ett intag av någon substans. Istället innebär det att individen på ett tvångsmässigt sätt involverar sig i själva aktiviteten/processen. Exempelvis spel, shopping, sex, träning.

Våra hjärnor bryr sig inte om ifall det är en substans eller en process som ger en "belöning". För hjärnan är en belöning en belöning.

Det som substansberoende och processberoende bl.a. har gemensamt är följande:

  • Tvångsmässighet att använda (inta en substans eller engagera sig i processen, aktiviteten). ​

  • När man väl använder/engagerar sig är kontrollen förlorad och individen kan inte med säkerhet förutsäga hur mycket, hur ofta eller hur länge.

  • Att man upplever konsekvenser så som ångest, frustration, känslor av rastlöshet, tomhet, lättretlighet när effekten av drogen/aktiviteten avtal eller upphör. 

Beroende handlar aldrig om ett visst beteende eller ämne, vad någon gör eller använder. Det handlar om att fortsätta att använda en substans eller att fortsätta utöva en aktivitet trots smärtsamma konsekvenser som över tid gör individens liv ohanterligt

Substansberoende och processberoende

Beroende är en kronisk sjukdom

Beroende är en förvärvad sjukdom, dvs vi föds inte med sjukdomen. Dock kan det finnas en genetiskt ärftlig sårbarhet, för att utveckla en beroendesjukdom, liknande andra sjukdomar.

Bakgrunden till den nya definitionen är de senaste tjugo årens framsteg inom neurovetenskapen, som visar att beroendesjukdomar leder till förändringar i hjärnan som ersätter hälsosamma beteenden med dysfunktionella beteenden.

Även impulskontrollen och bedömningsförmågan påverkas av sjukdomen, vilket leder till en tvångsmässig strävan efter belöning i form av exempelvis alkohol, droger, spel eller andra utlopp. 

En kronisk sjukdom går i skov! Med skov menas följande: 

  • Sjukdomen växlar mellan symptomfrihet och återfall.

  • Sjukdomen är progressiv, vilket betyder gradvis ökande / framskridande över tid.

En person med sjukdomen kan inte påbörja ett tillfrisknande utan hjälp av något slag.

Om personen inte får hjälp kommer beroendet leda till förödande konsekvenser, följdsjukdomar och en för tidig död. För tidig död är ofta kopplat till självmord, då den psykiska påfrestningen till slut blir för svår att hantera. 

  • Utan hjälp blir en person som utvecklat beroendesjukdomen ALDRIG bättre bara SÄMRE. 

Utan hjälp blir en beroende aldrig bättre, bara sämre

Utloppet är inte problemet

Att en person med sjukdomen endast håller sig ifrån alkohol/substanser, spel, etc innebär inte att problemet är löst.

Att avstå från kemiska substanser eller att involvera sig i aktiviteten behöver periodvis inta vara det svåra, utmaningen är att genomgå den inre process som kräver en total omvärdering av individens känsloliv

 

När en person påbörjat ett liv i tillfrisknande behöver personen först hitta, och sedermera upprätthålla, en känslomässig "nykterhet". Om detta inte sker är risken för återfall betydande. 

  • En beroende gör det som för stunden ger lindring då de inte har verktyg för att hantera det ofta extrema psykiska obehag som uppstår utan substansen eller processen.

Vi hör begrepp som, - Skärp till dig! - Men vad är det som är så svårt! spela lite mindre bara! - Oj den hade inget bra ölsinne! - Sluta köpa sådant du inte behöver etc.

Detta fungerar inte på en person som är beroende, möjligtvis en person som befinner sig i ett förstadie och ännu inte gått över "tröskeln" till tillståndet beroende.

 

För en frisk person kan de val som en beroende gör, vara mycket svåra att förstå. Det är dock väldigt logiskt, om valet står mellan att känna ett mycket starkt psykiskt obehag eller ta sin "drog", är valet lätt för en beroende.

Ingen väljer att bli beroende, ingen!

Kunskapen om beroendesjukdomar är långt ifrån tillräcklig, vilket är förvånande då just beroendesjukdomen är en direkt del av många familjer och har varit så i många generationer. Många tror att det handlar om att den beroendes svaga vilja att stå emot, det är inte sant, beroendesjukdomen "kidnappar" hjärnans belöningssystem, dvs den beroende styr ej själv.

bottom of page