top of page
Image by Marcos Paulo Prado

Är jag beroende?

Är jag beroende?

Många kan under perioder i sitt liv använda och eller involvera sig i aktiviteter på ett skadligt sätt. Det är först när det får uppenbara konsekvenser och individen ändå fortsätter som ett beroende kan vara ett faktum. 

Finns det en oro så ta den på allvar, att vänta och försöka lösa det på egen hand är inte en bra lösning. Har omgivningen reagerat, kanske till och med sagt något? Med största sannolikhet har de gjort detta för att de ser något som inte är bra, samt för att de bryr sig om hur du mår. 

En person som är i riskzonen eller har utvecklat ett beroende erhåller förutom upprepade negativa konsekvenser abstinens, om möjligheten till att använda eller involvera sig i processen inte kan ske så ofta och så mycket som individen själv önskar. 

Är du osäker så sök hjälp, det kan bespara både dig och din omgivning mycket smärta. 

Symtom

Nedan följer några påståenden, känner du igen dig i några/flera av dessa bör du absolut fundera på om det inte är dags att be om hjälp.

  • Jag tänker mycket på att få använda och eller involvera mig i aktiviteten.

  • Jag har börjat smyga med det, dvs vill inte berätta vad jag vill göra.

  • Jag har svårt att stå emot och känner ett sug efter att få använda eller involvera mig i aktiviteten.

  • Jag involverar mig mer och mer, dvs använder och involverar mig i aktiviteten oftare och under längre tid.

  • Jag mår bra av att få ägna mig åt att använda eller involvera mig i aktiviteten.

  • Det inkräktar på resten av livet, det blir viktigare än familj, arbete, vänner eller annat som jag brukade gilla att göra.

  • Även om jag under perioder kan ha uppehåll, så återgår jag alltid till att använda eller involvera mig i aktiviteten.

Sluta skuldbelägga den som är sjuk!

Vi måste sluta moralisera, skuldbelägga, kontrollera de personen som har sjukdomen och istället börja skapa möjligheter för den som lider.  Genom att kunna se signaler, och i ett tidig skede tillhandahålla hjälp att välja rätt insatser, är avgörande.  

bottom of page